Merkaba – Lucyfer i Drunvalo – Egipt i Atlantyda


Oszukana Merkabah w wydaniu Drunvalo 

Merkaba stała się bardzo popularna w Polsce. Nieomal Białą Magię zastępować próbuje. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Liderzy channelingu z USA, Australii czy innych państw Zachodu, to zwykle członkowie tamtejszego Kościoła Lucyferycznego. Mamy tu zatem nawiedzonych satanistów pod nowym ubrankiem, którzy zamiast Światła pod świetlistymi hasłami promują Szarość Lucyfera. To często starzy znajomi pod nową maską, a ogonek i kopytka oraz ten ich plugawy język przeciw Bogu i Drodze Światłości dokładnie ten sam co przed wiekami. Sami się demaskują jako Lucyferki, a nośne hasła typu Lightworkers to ich nowa nazwa, bo stara się zużyła. Dawniej było The Old Lucipherian Church w kilku odłamach i publiczne walki w obronie demona Lucyfera rozsiane po całym internecie i ezoterycznych forach.

Merkabah

Merkabah

Merkaba (Merkavah) to takie słowo hebrajskiego pochodzenia, używane w Biblii hebrajskiej, z którym robi się już wszystko, z wyjątkiem tego, do czego ono służy. W zasadzie wymawia się Merkabvah, gdzie “bv” czyta się bardziej jak “v” niż jak “b”. Jest to niebiański Tron Boży, Tron Boga JHWH, Elohim JHWH. Bez znajomości Tetragrammonu (JHWH), bez wysławiania Imienia JHWH (Jahvah) nie ma jak pojąć znaczenia owej Merkaby. New Age rodem z piekielnej Ameryki i kalifornijskiego kręgu biznesu pseudo duchowego jednak próbuje rozmaite bzdety wcisnąć pod hasłem Merkaba, zupełnie tak, jakby ci pseudo duchowi, satanistyczni liderzy z ich channelingami zupełnie nie wiedzieli, że temat Merkabvah jest bardzo dobrze znany mistykom żydowskim, nie tylko ze szkół kabalistycznych. 

Kaballah używa kontemplacji Merkaba w oparciu o wizje Ezechiela. Słowo Merkabvah spaczone do amerykańskiego Merkaba oznacza latający bądź podróżujący “Tron Rydwan“, “Pojazd Tronowy”. Kontempluje się Boga JHWH i Jego Tron (Merkabah), a nie tam własne emocje, umysł i ciało ani źródło aury. Nawiedzeńcy od channelingów i ciemnej strony New Age wszystko sprowadzają do swoich wydumanych płytkich koncepcjizamiast zająć się prawdziwą, istniejącą praktyką duchową wywodzącą się z Biblii i związanych z nią tradycji duchowych, także tych pochodzących od Proroka Henocha, jak Biała Magia Boga Jahwah. Widać demonom amerykańskim poprzez channelingi satanistycznych ciemniaków zależy na tym, aby prawdziwą wiedzę i praktykę duchową zniszczyć, a w jej miejsce kicz demoniczny wstawić. I to pod duchowymi terminami kabalistycznymi czy magicznymi. Tak demoniczni kanalarze od channelingów czerpią z demonów zamiast ze źródeł duchowych, anielskich, boskich.

Ludzie, którzy wypisują, że rzekome Pole Merkaby zajmuje 18 metrów są największymi pomyleńcami o schorzałych mózgach jakich Słońce widziało w historii ludzkości. Tacy ciemniacy satanistyczni nie rozumieją, że Tron Boży (Merkaba) jest Centrum w którym żyje Bóg JHWH, centrum, które promieniuje na cały Wszechświat, bo Bóg JHWH na nim zasiada i na nim podróżuje. Cóż to byłby za Bóg, który ma aurę jako pole mocy na 18 metrów? To pośledni demon (szed) ma taki zasięg energetycznego wpływu. Bóg Stwórca Wszechświata ma zasięg nieograniczony, wypełnia sobą Kosmos. Tyle, że Merkaba nie występuje w owych zszataniałych półgłówkach wciskających swoje channelingowe głupoty naiwnym ludziom, którzy nie uczyli się ani od rabinów ani od kabalistów czy cadyków. Trzeba naiwnym nabranym przez amerykańskich szatanów oczyścić się z chorych konceptów ciemnej strony New Age. I niech zaczną od żydowskich modłów do Elohim JHWH! Siedem lat codziennego wzywania Imienia Boga JHWH na pewno pomoże tym pełniącym funkcję zademonionej ciemnoty naiwniakom w OCZYSZCZENIU, tak serca jak i rozumu.

Jakby się tacy channelingami demonów amerykańskich pomyleni pofatygowali zajrzeć do słownika, to by wiedzieli, że MER nie ma żadnego związku ze światłem, a co najwyżej jest to rdzeń słów takich jak Merkas – Góra, także pojęć oznaczających konstrukcjęśrodekcentrum. Bo Tron Boży, Tron JHWH zawsze na górze jest postawiony. Tron Boży jest bowiem i na górze i w środku niebios, na centralnym szczycie Wszechświata. A światło proszę satanistycznych osiołków to jest OR albo MAAOR. I tyle na temat rozprzestrzeniającej się modzie na tandetę pseudo duchowości rodem z coraz bardziej satanistycznej i pomylonej Ameryki (USA).

Rzekomo egipskie pochodzenie słowa Mer Ka Ba ma tylko zwieść co bardziej naiwnych i jest druzgoczącą nieprawdą, fałszem lucyferyjskich pomyleńców. Ten Egipt czyli Mcarim, w mistyce kabalistycznej i naukach Biblii, to jest Kraina Ciemności, zatem demony chętnie na ‘wiedzę z Egiptu’ się powołują. W mistyce żydowskiej Egipt to Kraina Niewoli, Zniewolenia, Kraina Szatana i Demonów. Przekazom istot z Egiptu nie wierzymy, bo to zawsze w okultyzmie było wiadomo, że chodzi o przekaz satanistycznego typu rodem z Krainy Ciemności. Z Egiptu pochodzi jedynie zła czarna magia i kulty demonów!

Rytm wibracji liczby 17-cie pochodzi od wielkiej satanistycznej Czarnej Loży. Zatem cykl 17 oddechów i gestów propagowany przez satanistyczną pseudo Merkabę z USA pochodzi dokładnie z Krainy Ciemności, od Czarnej Loży Szatana i Diabła. Takiego rytmu nie stosuje się w żadnym rozwoju duchowym! Nic dziwnego, że niszcząc cywilizację demonów zwaną Atlantydą, Dobry Bóg odebrał demonom możliwość życia na ziemi i tworzenia ich mrocznego Imperium Sithów. Jak się ktoś teraz na Atlantów powołuje, powinien także ostrzegać, że było to mroczne Imperium Zła, podobnie jak Lemuria z jej diabolicznymi Lemurianami. Zresztą mądrzy ludzie posiadający wiedzę nawiązują do tych zdarzeń w literaturze i sztuce, nie tylko ezoterycznej. Stare historie wspominają, że Atlantyda jak i cały region u wybrzeży po obu stronach Atlantyku został zmieciony wielkim kataklizmem wytworzonym przez złe skutki czarnej magii i czarnoksięstwa Atlantydów – dawnych czarnych, upiornych magów.

Bezkrytyczne wchłanianie wszystkiego, co pochodzi z Imprerium Demonów Złych, z Atlantydy czy z Krainy Ciemności takiej jak Egipt powinni sobie palnąć w łeb patelnią dla otrzeźwienia i za karę, że ludzi pragnących duchowego rozwoju do piekła wciągają. Wszelką ezoterykę, okultyzm czy mistykę trzeba mocno oczyścić z demonicznych naleciałości i pomyleń rodem z piekieł i ich demonicznych mrocznych krain zła. Atlanci czy także Lemurianie aktualnie znajdują się w piekielnych sferach istnienia, a ich wywoływanie jest wywoływaniem złych demonów, szatanów. Jak ktoś się podaje za inkarnację Atlantyda, to jest wcielonym czarnym magiem lub demonicznym opętańcem, którego świadomością włada jakiś czarnoksiężnik z Atlantydy. Białym Magom z czarnymi nie jest po drodze, dlatego ostrzegamy przed czarnomagicznym złem i zwodzicielami, co dobro udają i światło, a do piekieł ciągną.

Zresztą czołowi sataniści z ciemnej strony New Age, z imieniem takim jak “Drunvalo“, mają Gematrikon liczby (17) w swym gematrycznym portrecie, a to oznacza, że osoba jest energetycznie zasilana przez Wielką Czarną Lożę Diabła. I pole tego opętańca o imieniu Drunvalo pewnie ma owe 18 metrów średnicy. Niejaki pan de “Winter” nauczający tegoż satanizmu Polaków ma w portrecie gematrycznym osoby zarówno Nous jak i Gematrikon jak i Psyche także ową bardzo demoniczną, niską wibracją (17), która pomaga dobrze zarabiać na naiwnych z pomocą licznych oszustw. Wcielenie satanicznego demona z Wielkiej Czarnej Loży łatwo się demaskuje z pomocą gematrii, którą Bóg Elohim JHWH dał kapłanom i świętym właśnie po to, aby zło wcielone demaskowali po szkodliwych wibracjach osób i miejsc.

Takich jak ów Drunvalo i jego klony Święta Biblia w tej części, którą oni fałszują i dla złych celów stosują podszywając się pod Merkabę, pozwalała, a nawet nakazywała kamieniować. Dzisiaj niestety mroczne typy dowolnie zwodzą i oszukują ludzkość prowadząc swoich wielbicieli i słuchaczy w stronę upadku duszy i zagłady. Trzeba zatem dawać odpór takim złym, lucyferycznym osobnikom i nie dawać się zmylić ich drugiemu pseudonimowi Melchizedek, bo Drunvalo znaczy ciemny, mroczy, zatem wychodzi Ciemny Król z Egiptu jako współczesny, bardzo popularny w Polsce Władca Ciemności, Lord Sithów albo może sam Palpetine udający, że to on czyni ludzi bogami.

Przy okazji warto pamiętać, że Lightworkers – modny termin jaki przyjęli liderzy Kościoła Lucyferiańskiego z USA – nie koniecznie oznacza Pracowników Światła, gdyż w amerykańskim slangu Lightworker to także nierób, leń, obibok, ktoś kto chce dobrze żyć, ale nie chce się napracować, bo szuka lekkiej pracy. Lightwork to częściej lekka praca niźli praca światła. Po prostu słowo Light ma dwa znaczenia, raz jako Światło, a dwa jako Lekki.

Channelingi osób takich jak Drunvalo mają zwykle tak niskie wibracje, że dywagacje przy ich okazji na temat wysokości wibracji wnoszonych przez dyskutantów jest cokolwiek nie na miejscu. Bardzo dziwna jak ktoś nie ma podstawowej wiedzy numerologicznej o wibracjach imion, nazwisk czy nazw miejscowości i nie jest w stanie wyraziście ocenić jakość źródła channelingowego na podstawie imion i nazwisk kanałów oraz ksywek ich duchów czy miejsc w których zdarzenia miały miejsce. Gematria czyli mistyczna numerologia to jedno z najlepszych narzędzi do analizy wibracji właśnie. Warto o tym pamiętać i zastanowić się jakie to astralne duchy są prawdziwym źródłem przekazu, gdyż nie jest to zwykle źródło wysokiego lotu.

Szerzone przez czarnych magów światowego satanizmu ideały rzekomego przejścia w wyższe wymiary czy gęstości są dobrze znaną ściemą demonicznych bytów, które w rzeczywistości referują swoje przejście na wyższy stopień Czarnej Loży do czego potrzebują energii ściąganej z naiwniaków wierząccyh w ich przekazy i przejścia. Przejście w czwarty wymiar to dla demonów stan Avići – totalne unicestwienie (czwarte i ostatnie wtajemniczenie demonów), stąd wierni takich channelingów czasem popełniają zbiorowe samobójstwa, bo demon osiąga samozagładęstan niebytu, jeśli wielu innych za sobą pociągnie ku samobójstwu. Na niższe stopnie w piekłach wystarczy demonom zrujnowanie życia u setek lub tysięcy ludzi (sprzedają majątki, porzucają rodziny, prace).

California to taka nazwa, że jako miejsce tylko do wysoko dochodowej działalności się nadaje, a dla rozwoju duchowego nie za bardzo. Szare światło czy raczej sztuczny poblask Lucyfera tak ściemnia i mami ludzi wrobionych w channelingi, chociaż czasem się zdarzają jakieś lepsze duchy w astralu. Szkoda, że bardzo rzadko mamy coś dobrego w channelingach, niezależnie za kogo się duch czy tam byt podaje. Astralne duchy i byty z imionami takimi jak Ashtar (Nous 661) czy Samuel (Nous 667 dający 15) same pokazują, że są mrocznymi demonami (Sithami) i nic dobrego dla nikogo z ich wpływu nie wyniknie. Kiedy używa się obiektywnych narzędzi, takich jak gematria, do rozpoznawania złych sił i złych, demonicznych osób, wtedy zawsze znajdą się mroczni osobnicy, którzy będą atakować. Bo ciemni nienawidzą Światła, a szczególnie Prawdy i ujawniania źródeł zła.

Niestety działalność Drunvalo, chociaż używa terminu Merkaba, nie ma NIC wspólnego z zaaansowaną praktyką Kaballah znaną pod tą samą nazwą. Jest to inicjatywa czarnej loży czarnego braterstwa szedaim (demonów) dla zniszczenia prawdziwej wiedzy duchowej jaką przekazują autentyczni mistrzowie Kaballah! Tak złośliwie działają sataniści z Kościoła Lucyfera, że nam zabierają nazwy i nawet niektóre symbole, aby je zbeszcześcić, nadać im inne, szkodliwe i pomylone znaczenie!

Bernard Perona aka Drunvalo Melchizedek

Jak ktoś nie wie, to czołowy satanista końca XX-go i początku XXI wieku urodził się jako Bernard Perona – tak się rzeczywiście nazywa. Jego urodzeniowe personalia to obraz diabła wcielonego w ludzkie ciało. Bernard z niską, demoniczną wibracją Nous (17) jawi się jako urodzony adept Wielkiej Czarnej Loży. Perona jest jeszcze gorsze, bo gematria od razu ujawnia Nous (663) czyli osobę z hierarchii demonicznych władców piekieł, mrocznych krain upadku, zła i czarnoksięstwa. Tacy nigdy nic dobrego dla świata nie zrobią, za to nurzają się we wszelkim bezeceństwie, zbrodni i niemoralności. Numerologia pokazuje, że wibracje Bernard Perona to niskie wibracje demonów złych, a dodatkowo osoba ta sprytnie udaje mistycyzm szerząc czarną magię i czarnoksięskimi technikami doprowadzając ludzi do duchowej samozatraty. Jako urodzony w roku 1941 czyli w roku o wibracji (15) także ukazuje się jako inkarnacja o piekielnej mentalności. Jak wielu co popełniło okropne zbrodnie w Wietnamie, jest dożywotnio tajnym współpracownikiem CIA. Może dorabia w weekendy jako czarny mag, zdeprawowany i tak przecież już jest przez zbrodnie w Wietnamie w których uczestniczył dorabiając się tytułu Weterana.

Uwielbienie dla Nephilim (Nefilim) – diabolicznych olbrzymów, które zostały pokarane za swoje zboczenia, dewiacje i szkodliwą czarnomagicznąaktywność plasuje amerykańskiego lucyferiana w gronie osób, które wprost wielbią siły zła i mroku. Nefilim wspomniani bowiem w Biblii, a także w Księdze Henocha, to akurat najbardziej ciemni pośród upadłych w demoniczny stan istnienia Tytanów. Samo dowództwo czarnej loży (Czarnego Braterstwa), które uległo zdegenerowaniu w sposób generalnie uniemożliwiający powrót do stanu światłości, dobra i prawdy. Nic zatem dziwnego, że Drunvalo cierpi na typowe demoniczne odpały wcielonych szatanów, a to twierdząc, że był nauczycielem Boga Thota w Egipcie, Królem Akbaremczy to demagogicznie wciskając ludziom kity, że żyje już ponad 5 tysięcy lat jako najważniejszy Mag Atlantydy. Jak na czarnoksiężnika przystało Drunvalo był wielokrotnie zatrzymywany za posiadania lub handel rozmaitymi narkotykami, tyle, że jako Bernard Perona, a nie jako Drunvalo czyli bez rozgłosu w mediach. Największe pomylenie umysłowe zaczęło się u Drunvalo w 1972 roku, kiedy wrócił do USA jako pokręcony zbrodniami weteran wojny w Wietnamie. Warto pytać ilu Wietnamczyków bestialsko zamordował, ile Wietnamek zgwałcił i rozpruł im brzuchy uśmiercając w straszliwych męczarniach. Drunvalo to brutalny sługus amerykańskich demonów wojny, prawdziwy diabeł wcielony.

Jednym z urojonych “nauczycieli” Drunvalo był Tellus Goodmorning zmarły przywódca Kościoła Peyotl w USA. To oznacza tylko jedno, że Drunvaloćpał ostro, jak to zresztą weteran wietnamski. Wielu z nich ćpało i dillowało, zatruwało swoje umysły pełne morderczych wspomnień z wojny w Wietnamie, o których trudno zapomnieć, ale łatwo je zaćpać, żeby jaźń uległa rozdwojeniu. Demoniczne duchy Anasazi (dosłownie: Starożytni wrogowie), to oczywiście urojenie z zaćpania Peyotlem, znany u Indian rodzaj mrocznych duchów czarnej magii nawiedzających pomyleńców. Nous i Gematrikon owych duchów pokazuje mroczna wibrację (17), zatem Drunvalo musi być nieźle pokręcony przez światowy satanizm rozmaitych nurtów i mrocznych kultów lucyferyczej jakości. Faktem jest, że terminem tym nazwano jeden z dawnych okresów z kulturze Indian w USA.

Rodzina i znajomi z młodości zapamiętali Bernarda Perona jako chorobliwego egocentryka, chamskiego, opryskliwgo i frechownego osobnika, który jest nieprzewidywalnie szkodliwy dla otoczenia, co pasuje do obrazu weterana z Wietnamu. Pięknie to pasuje do kłamliwego podawania się za Świadomość Melchizedeka, znacznie wyższą niż Świadomość Chrystusowa. Od czasu do czasu ścigają Drunvalo czarne helikoptery, przed którymi ucieka z obłędem w oczach, co raczej pokazuje na psychiatryczny syndrom wojny, ale demony tak właśnie mają, bo wsumie cała świadomość czarnego maga jest chora i totalnie toksyczna, chociaż zwykli ludzie tego nie odczuwają, bo nie mają jak. Oczywiście nikt oprócz chorego Drunvalo owych czarnych helikopterów nigdy na oczy nie widział. Tylko dlaczego każdy demoniczny czub zdobywa wielką popularność w Polsce, a szczególnie w środowisku warszawskich niby ezoteryków? W Polsce zamiast Drunvalo powinno się o nim mówić Głupi Benek (Bernard to Benek) i dać kopa w ten oszukańczy, czubnięty i satanizmem nawiedzony czarci zad.

Merkabah w Kabbalah

Merkabah to po hebrajsku pięć literek: MRKBH (Mem – Resz – Kaf – Bet/Vet – Hei) czyli pięć składników Słowa żywego. Samogłoski są dodawane do spółgłosek stanowiących rdzeń słowa: מרכבה co dla mistyków żydowskich oznacza pięć aspektów filozoficznych zawartych w pojęciu, a nie trzy jak sobie ubzdurał satanistyczny Drunvalo! Dla kabalistów każda litera ma ważne znaczenie w pojęciu, a całość objawia pięć procesów w praktyce z kontemplacją pojęcia Tronowego Rydwanu czy Pojazdu Boga JHWH. Drunvalo wywodząc swoją satanistycznie fałszywą interpretację z sylab Mer-Ka-Ba pokazuje, że nie ma pojęcia ani o języku hebrajskim i odczytywaniu nazw hebrajskich ani o kabale i kabalistycznej merkabie. Proces MRKBH (מרכבה)symbolizuje pięć palców dłoni Boga lub pięć widzialnych planet Układu Słonecznego, także pięć stopni rozwoju duszy i poznanie tajemnic Pięciu Ksiąg Tory. Na każdym etapie M-R-K-B-H (מרכבה)poznaje się dogłębnie mistyczne tajemnice kolejnej księgi Tory. Kabbalah używa intensywnej praktyki kontemplacji każdej kolejnej literki przypisanej do jednej z pięciu ksiąg Tory przekazanej przez Proroka Mosze, Mojżesza.

– Mem – Literka o gematrikonie (wibracja energii) liczby (40). Mem otwarte oznacza nauki otwarte i dostępne dla wszystkich ludzi szukających Boga JHWH. Woda. Obmycie uwalniające od szaleństwa, nawiedzenia i pomylenia. Trzynasta litera alfabetu. Adept odkrywa Torę jako fontannę boskiej wiedzy. Adept staje się tryskającym źródłem boskiej wiedzy odkrywanej w Torze czyli w Pięcioksiągu Mojżesza. Adept osiąga stadium Nefesz – osoby-duszy, żywej czy oddychającej duszy.

– Resz, Rejsz – Literka o gematrikonie (wibracji, energii) liczby (200). Głowa oraz Początek. Oznacza wędrowanie prostą drogą w zwyż. Głowa wybiera właściwy kierunek dążeń. Dwudziesta litera alfabetów semickich. Początkiem mądrości Bożej jest bojaźń przed obliczem Boga JHWH. Bojaźń rozumiana jest jako bezegoistyczność. Ego zostaje tak oczyszczone i wypolerowane w służbie Bożej, że dokładnie odzwierciedla prawdy Boże. Postawa służebnika, służba Boża. Adept osiąga stadium Rucha – ducha jak wiatr, oczyszczonej i udoskonalonej duszy widmowej.

– Kaf, Kof, Koph – Literka o gematrikonie (wibracji, energii) liczby (20). Dłoń. Jedenasta litera alfabetu. Etap uwolnienia od psich skłonności do życia dla żarcia i kopulowania. Odnowienie duszy, przywrócenie duchowego potencjału twórczego. Boska inicjacja, Bóg JHWH kładzie dłoń na głowie Adepta. Poddanie Bogu JHWH jest tak silne, że Moc Boża okazuje się poprzez dłonie służebnika Bożego. Na tym etapie wiara staje się aktywną w życiu Mocą Woli Bożej. Potrafi wpływać na przyrodę i jej procesy. Duchowa władza i moc nad otoczeniem. Adept osiąga mistyczne stadium Neszamah – boskiej czystej duszy, duszy niebiańskiej, prawdziwie Bożej Duszy.

– Bet, (Bvet, Vet, Bef, Vef) – Literka o gematrikonie (wibracji, energii) liczby (2). Dom, Dom Boży. Etap kojarzony z mlekiem jako pokarmem duchowym. Dom w którym jest obfitość mleka jest symbolem błogosławieństwa Bożego. Na tym etapie osoba zna na pamięć podstawę duchowości jaką jest Tora. Adept spożywa mleko i daje mleko rozumiane jako pokarm Bożej Mądrości. Zna także powiązania pomiędzy ziemią (erec) oraz niebem (szamaim). Adept kabbalah zna tajemnice stworzenia, kary i błogosławieństwa. Jest to etap Domu Modlitwy dla wszystkich narodów, etap stworzenia świątyni JHWH. Boska Dusza odziana jest w ciało niczym człowiek w płaszcz. Adept jest mówiącą Torą, ukazuje mądrość oraz moc, rozpala wszystkich do podążaniu ku JHWH. Boskie objawienie przemawia przez adepta w tym etapie. Wypełnia zasadniczą intencję Stwórcy. Adept osiąga mistyczne stadium Chajim – Boskiego Życia.

– Hei, He – Literka o gematrikonie (wibracji, energii) liczby (5). Okno. Literka często kojarzona z mieszkaniem lub domem Boga. Stan bycia samorozsiewającym się nasieniem Bożym. Etap w którym adept staje się głównym, pierwszym liderem społeczności, osobą wokół której ludzie jednoczą się dla duchowego wzrostu. Davar (dabar) to jeden lider społeczności w danym pokoleniu, ktoś za kim podąża pokolenie ku Bogu JHWH. Myśl jest medytacją, mowa to serca słowa, czyny nie wynikają z uwarunkowań ani przywiązań (czyny wolnych stóp). Ten, który ćwiczy swoich służebników, inaczej mistrz duchowy, mistrz Boży. Dusza narodu, dusza społeczności. Objawienie tajemnic Mesjasza. Doskonały znawca tajemnic Pięciu Ksiąg Tory. Adept osiąga mistyczne stadium Jachijd (Jachid) – jedności z Elohim JHWH.

Razem mamy gematrikon wibracji (267). I nie praktykujemy wymysłów jakiegoś tam lucyferycznego Drunvalo, tylko praktykuje się pod okiem mistycznych rabinów konkretne prace duchowe odnoszące się do Pięciu Świętych Ksiąg Torah, do Pięcioksiągu Mojżesza, który na początek warto zacząć czytać we wszystkich tłumaczeniach jakie znajdziemy w języku polskim. Potem zaczynamy się uczyć hebrajskiego, aby poznać Torah w oryginale i móc wstąpić na etap poznawania mistycznych sekretów tej świętej podstawy MRKBH (מרכבה). Objawienie JHWH wedle opisu Proroka Ezechiela służy jako wejście na mistyczną Ścieżkę ku zjednoczeniu z Bogiem, z Elohim JHWH.

…..

LINKI:

Więcej o demonicznych imionach i ich niskich wibracjach znajdziesz tutaj:

https://inicjacja.wordpress.com/2010/10/28/demoniczne-imiona-polskich-wrozek-i-wrozy/

Komentarzy 11

 1. Dzięki, że mogłam przeczytać ten artykuł, bo będę teraz przed tym zbokiem ostrzegać wszystkich znajomych! Że też ludzie dają się nabierać na takie idiotyzmy! Akbar, Melchizedek, oj bo padnę zaraz ze śmiechu!!! Od razu widać, że taka osoba co tak gada ludziom o sobie nadaje się do szpitala psychiatrycznego na leczenie. Czy ludzie co ich nabiera nie widzą tego czy co…

 2. Widzę, że chociaż jeden człowiek ma w Polsce pojęcie na temat. W Warszawie czy Krakowie widać sami idioci się w temacie produkują z jakąś tandetą njuejdżową. Szkoda, że się nie chcą ci merkabiści-sataniści od Drunvala i Lightworkersizmu uczyć u rabinów Przykazań Bożych. Trochę etyki by się szujom przydało, żeby nie oszukiwali na tych tandetnych kursach po 500 złotych albo 120 USD.

 3. Tak, świetny artykuł. Kiedyś nawet zastanawiałam się – skąd ten człowiek przybył? To i teraz jasno widać. Mam jego dwie książki, ale przyznam się, że nic z nich nie zrozumiałam i odstawiłam na półkę. Mnóstwo niezrozumiałych pojęć – jeden wielki misz-masz. Z lekkim sercem użyję ich na podpałkę.

 4. O, widzę, że kolejny świetny artykuł demaskujący zjebów pseudoezoterycznych i te popierdzielone umysłowo wszystkie nawiedzone panienki i nawiedzonych oszołomów. No i dobrze, że demaskujesz w swych artykułach takie zrypane typki, bo to tylko w głowach ludziom miesza i niestety sprowadza ich na manowce. Oby jak najwięcej ludzi czytało to prawdziwe źródło wiedzy, które przedstawiasz! Oby jak najwięcej ludzi się uświadamiało i nie dawało sobie w głowach mieszać przez takich chorych psychicznie i niedouczonych typków. Na pohybel im!

 5. Świetny artykuł. Uczula też na to, aby być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o doradztwo różnych osób trudniących się tzw. challeningami. I rzeczywiście to zastanawiające, że w Polsce Wolsce wiele osób szybko zachwyca się “ezoterycznymi oszustami” wyrządzając sobie ogromną krzywdę. Bardzo ciekawa lektura!!!

 6. Cała prawda o tym drunvalo melchizedeku, oszuście prymitywnym!

 7. Wspaniale, że autor taki mądry, wychwalany i pozwala na tak cudne, sensowne, i pełne treści, tematyczne wypowiedzi-komentarze, takim prostaczkom, co może nie znają się na wiedzy ezoterycznej, ale pomogą ja znaleźc tutaj innym ludziom. CUD! MIÓD!

  EZO WAN KA

 8. Dziękujemy za ten super artykuł. Interesujemy się ezoteryką nie chrześcijańską i cenimy dobre prace demaskujące ludzi spod CZARNEGO OGONA LUCYFERA!!! Niech sami się duszą w swoim chorym i spaczonym schizoidiotycznym gównie za pszeproszeniem!

 9. Autor artykułu- reprezentuje wiedzę duchową na najwyższym poziomie z doskonałym znawstwem tematu Czarnej Magii Odpałowej w ekspresyjny sposób obnażył żródło diabelskie “nev age shov Merkabo”! Każdy kto przeczyta powinen się oświecić i merkabolicy niech się podleczą ze świrowania na magów z Atlantytydy i Egiptu!!!! Choć w ich przypadku to długa i nie rokująca poprawy terapia!!!!

 10. Co za idiota ten Drunvalo, większych bzdur niż jego durne teksty nie czytałam, ale można się pośmiać.

 11. Dziękuje za wyczerpująca i naukowa analizę „problemu” , zagadnienia . Chyba był czas abym przeczytała to właśnie teraz . Ciekawi mnie ta tematyka i mam nadzieje że spotkam kiedy odpowiedniego rabina , który przekaże mi te wszystkie prawdy❤️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: